Chyba pri návratových príkazoch a nedostupný kód: chýbajúci návratový príkaz a nedostupný príkaz

Pri programovaní v jazyku Java môžu vzniknúť chyby spojené s návratovými príkazmi a s nedostupným kódom. Tieto chyby môžu viesť k nesprávnemu správaniu programu a sú dôležité pre jeho korektnú funkčnosť.

Chýbajúci návratový príkaz:

Chyba "chýbajúci návratový príkaz" sa vyskytuje vtedy, keď máme metódu s definovaným návratovým typom (ktorý nie je void), no v tele metódy sa nenachádza žiadny príkaz return. Návratový typ metódy naznačuje, že by mala vrátiť hodnotu tohto typu, ale to sa nestane, čo spôsobí chybovú situáciu. Pri kompilácii dostaneme upozornenie, že chýba návratový príkaz.

Nedostupný príkaz:

Nedostupným príkazom sa myslí časť kódu, ktorá sa nikdy nevykoná. To môže nastať napríklad v prípade, keď za príkazom return v metóde nasleduje ďalší kód, ktorý sa už nikdy nevykoná. To môže vzniknúť aj v prípade, ak máme podmienku, ktorá je vždy pravdivá a kód vnútri tejto podmienky sa nikdy nevykoná. Tento nedostupný kód môže spôsobiť problémy a zbytočne zväčšiť veľkosť kódu.

Pre lepšie pochopenie týchto chýb je dôležité si uvedomiť, že metóda s návratovým typom by mala vždy obsahovať príkaz return s návratovou hodnotou tohto typu na konci svojej definície. Taktiež je potrebné dbať na logiku podmienok, aby sa zabránilo vzniku nedostupného kódu, ktorý by nemal význam pre beh programu.

Tu je príklad kódu v jazyku Java, ktorý ilustruje chyby "chýbajúci návratový príkaz" a "nedostupný príkaz":

Príklad kódu - chýbajúci návratový príkaz a nedostupný príkaz

V tomto príklade vidíme funkciu calculate, ktorá má návratový typ int. V prípade, že by zadaný parameter a bol menší ako 0, funkcia by mala vrátiť hodnotu -1. Avšak v prípade, že toto neplatí, nie je definovaný návratový príkaz, čo spôsobí chybu "chýbajúci návratový príkaz". Taktiež v druhej vetve podmienky máme nedostupný kód, pretože a nemôže byť súčasne menší a väčší ako 0. Kompilátor nás upozorní na túto situáciu ako na nedostupný kód.

Aby sme tieto chyby odstránili, je potrebné pridať návratový príkaz v príslušnej vetve funkcie a odstrániť nedostupný kód, ktorý nemá zmysel pre beh programu.

Celkovo je dôležité starostlivo kontrolovať a správne konfigurovať návratové príkazy vo funkcách a zabrániť vzniku nedostupného kódu, aby sme dosiahli správne a predvídateľné správanie našich programov.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Cicso Lab v Bratislave

Mohlo by vás zaujímať:

Java TeamLeader Pripravený pomôcť.

Java TeamLeader

Online kurz programovania v Jave

Školenie-java-pre-začíatočnikov

Programovanie nie je ťažké! Kódenie vlastných appiek v nástroji Java je veľká zábava. Do konca leta programujete vy sami alebo vaše bystré deti svoje prvé appky

Ako začať programovať?

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí. Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Ovládnite GIT a GitHub z príkazového riadku ako hacker

Školenie-java-pre-začíatočnikov

Vyhraďte si deň-dva a naučte sa pracovať s GITom tak, že vám vaši kolegovia budú pozerať cez rameno, ako to do pekla robíte... od úplných základov cez praktické príklady.

7dňová výzva programovania Webu

7dňová výzva programovania Webu

Budete vedieť vytvárať pekné weby koncom budúceho týždňa? Áno, dá sa to! Radi vám s tým pomôžeme. Stačí prijať Sedemdňovú výzvu a rezervovať si tento kurz