Cvičný test na skúšku OCP (Oracle Certified Professional)

Možno ste sa niekedy zamýšľali, aké by to bolo zdolať certifikáciu OCP. Tu vám ponúkam pár cvičných otázok a odpovedí, ktoré sú na štýl tejto skúšky:

Otázka 1: Čo znamená skratka OCP v súvislosti s certifikáciou Java SE?

 • a) Oracle Certified Programmer
 • b) Oracle Certified Professional
 • c) Object-Oriented Certified Programmer
 • d) Object-Oriented Certified Professional

Odpoveď: b) Oracle Certified Professional

Otázka 2: Ktorý z nasledujúcich prvkov je NEMENITEĽNÝ v Jave?

 • a) float
 • b) long
 • c) final
 • d) static

Odpoveď: c) final

Otázka 3: Aký je výstup kódu: `System.out.println(10 / 3);`?

 • a) 3
 • b) 3.33
 • c) 3.0
 • d) 3.5

Odpoveď: a) 3

Otázka 4: Ktorý z následujúcich príkazov by ste použili na vytvorenie inštancie triedy `Person`?

 • a) `Person p = create Person();`
 • b) `Person p = new Person();`
 • c) `new Person p = Person();`
 • d) `create Person p = new Person();`

Odpoveď: b) `Person p = new Person();`

Otázka 5: Aký je výstup kódu: `String name = "John";

 • a) 4
 • b) 3
 • c) 5
 • d) 0

Odpoveď: a) 4

Otázka 6: Aký je výstup kódu: `int[] numbers = {1, 2, 3};

 • a) 1
 • b) 2
 • c) 3
 • d) ArrayIndexOutOfBoundsException

Odpoveď: d) ArrayIndexOutOfBoundsException

Otázka 7: Aký je výstup kódu: `int x = 5; if (x > 3) { System.out.println("x je väčšie ako 3");

 • a) x je väčšie ako 3
 • b) x nie je väčšie ako 3
 • c) x
 • d) Výstup sa nezobrazí

Odpoveď: a) x je väčšie ako 3

Otázka 8: Ktorý z následujúcich príkazov prevedie reťazec `value` na celé číslo?

 • a) `value.toInt()`
 • b) `Integer.parseInt(value)`
 • c) `value.convertToInt()`
 • d) `value.castInt()`

Odpoveď: b) `Integer.parseInt(value)`

Otázka 9: Aký je výstup kódu: `for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.print(i + " "); }`?

 • a) 0 1 2 3 4
 • b) 1 2 3 4 5
 • c) 0 1 2 3
 • d) 1 2 3 4

Odpoveď: a) 0 1 2 3 4

Otázka 10: Ktorý z následujúcich príkazov zabezpečí, že metóda `myMethod` bude dostupná len v rámci triedy, v ktorej je deklarovaná?

 • a) `private void myMethod() {}`
 • b) `protected void myMethod() {}`
 • c) `public void myMethod() {}`
 • d) `static void myMethod() {}`

Odpoveď: a) `private void myMethod() {}`

Otázka 11: Aká trieda je základnou triedou pre všetky triedy v Jave?

 • a) `BaseClass`
 • b) `Object`
 • c) `Main`
 • d) `Base`

Odpoveď: b) `Object`

Otázka 12: Ktorý z nasledujúcich zápisov prevedie reťazec `numberString` na celé číslo typu `int` a uloží ho do premennej `number`?

 • a) `int number = parseInt(numberString);`
 • b) `int number = Integer.parseInt(numberString);`
 • c) `int number = numberString.parseInt();`
 • d) `int number = castInt(numberString);`

Odpoveď: b) `int number = Integer.parseInt(numberString);`

Otázka 13: Aký je výstup kódu: `int x = 10; x += 5; System.out.println(x);`?

 • a) 10
 • b) 15
 • c) 5
 • d) 25

Odpoveď: b) 15

Otázka 14: Ktorý príkaz použijete na vynútenie ukončenia cyklu a prechodu na nasledujúcu iteráciu?

 • a) `exit`
 • b) `continue`
 • c) `break`
 • d) `return`

Odpoveď: b) `continue`

Otázka 15: Ktorý z následujúcich príkazov vytvorí triedu `Car` zdedenú od triedy `Vehicle`?

 • a) `class Car extends Vehicle {}`
 • b) `class Car : Vehicle {}`
 • c) `class Car implements Vehicle {}`
 • d) `class Car inherits Vehicle {}`

Odpoveď: a) `class Car extends Vehicle {}`

Otázka 16: Ktorý z nasledujúcich zápisov vytvorí pole celých čísel s veľkosťou 5?

 • a) `int numbers = new int[5];`
 • b) `int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};`
 • c) `int[] numbers = new int[5] {1, 2, 3, 4, 5};`
 • d) `int[] numbers = new int[5]();`

Odpoveď: a) `int numbers = new int[5];`

Otázka 17: Aký je výstup kódu: `System.out.println(Math.max(10, 5));`?

 • a) 10
 • b) 5
 • c) 15
 • d) 0

Odpoveď: a) 10

Otázka 18: Ktorý z nasledujúcich príkazov vytvorí nový objekt typu `ArrayList`?

 • a) `ArrayList list = new ArrayList();`
 • b) `List list = new List();`
 • c) `ArrayList list = ArrayList.create();`
 • d) `ArrayList list = new ArrayList<>();`

Odpoveď: d) `ArrayList list = new ArrayList<>();`

Otázka 19: Aký je výstup kódu: `String text = "Hello"; text.concat(" World"); System.out.println(text);`?

 • a) Hello
 • b) World
 • c) Hello World
 • d) text.concat(" World")

Odpoveď: a) Hello

Otázka 20: Ktorý z následujúcich príkazov preskakuje vykonávanie zvyšku aktuálnej iterácie cyklu a začína novú iteráciu?

 • a) `next`
 • b) `pass`
 • c) `skip`
 • d) `continue`

Odpoveď: d) `continue`

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Cicso Lab v Bratislave

Mohlo by vás zaujímať:

Java TeamLeader Pripravený pomôcť.

Java TeamLeader

Online kurz programovania v Jave

Školenie-java-pre-začíatočnikov

Programovanie nie je ťažké! Kódenie vlastných appiek v nástroji Java je veľká zábava. Do konca leta programujete vy sami alebo vaše bystré deti svoje prvé appky

Ako začať programovať?

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí. Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Ovládnite GIT a GitHub z príkazového riadku ako hacker

Školenie-java-pre-začíatočnikov

Vyhraďte si deň-dva a naučte sa pracovať s GITom tak, že vám vaši kolegovia budú pozerať cez rameno, ako to do pekla robíte... od úplných základov cez praktické príklady.

7dňová výzva programovania Webu

7dňová výzva programovania Webu

Budete vedieť vytvárať pekné weby koncom budúceho týždňa? Áno, dá sa to! Radi vám s tým pomôžeme. Stačí prijať Sedemdňovú výzvu a rezervovať si tento kurz