Čo je to Hibernate a načo ho potrebujeme v Jave?

Hibernate je objektovo-relačný databázový framework, ktorý rieši jednu veľmi dôležitú vec: oddeľuje tvorbu samotných SQL dotazov / queries od výkonného kódu aplikácie. Používaním frameworku Hibernate abstrahujete databázovú vrstvu – nie je v aplikácií vôbec vidieť. Vôbec neriešite syntax konkrétnych SQL dotazov.

Prečo nestačí JDBC so SQL?

Java Database Connectivity (JDBC) predstavuje rozhranie v Jave pre prácu s databázami. Veľká výhoda JDBC je v tom, že v Jave abstrahuje použitie konkrétnej databázy. V podstate pri práci s JDBC nemusíte presne vedieť ako sa pripojiť na MySQL, MariaDB alebo PostgreeSQL.

Pri tvorbe samotných dotazov – pokiaľ nejdete podľa SQL štandardov – ale využívate príkazy špecifické pre samotný databázový stroj, potrebujete dodazy prispôsobiť pre daný databázový server RDMBS (Relational Database Management System).

To je práve limitácia JDBC. Keď pracujete s JDBC, tak aplikáciu píšete presne na konkrétny sever. Navyše, v kóde aplikácie máte SQL príkazy... a to je ... ehm... nepekné.

Database SQL

Prečo práve Hibernate?

Framework Hibernate má práve výhodu v tom, že je to framework typu ORM (Object Relational Mapping). To znamená, že v Hibernate už nepracujete zo SQL dotazmi, ale používate klasické Java triedy / klassy.

Slovo klasické nehovorím len tak – ide o klasy, ktoré sú typu POJO (Plain Old Java Object), čo sú v podstate jednoduché objekty, ktoré sa veľmi jednoducho inicializujú cez konštruktor bez parametrov, vlastnosti sa nastavujú pomocou getterov a setterov. Ak tieto objekty napojíte na ORM Hibernate, tak máte vyhrané. Ten sa už postará o to, aby zmeny vo vašich POJO objektoch sa premietli do samotnej relačnej databázy.

A navyše: programovanie vo frameworku Hibernate je nezávislé na konkrétnej implementácií RDBMS servera (viď vyššie). To znamená, že veľmi jednoducho (a to je veľmi podstatné), viete migrovať na rozdielnej verzie v rámci databázových serverov toho istého typu. Ba čo viac, veľmi jednoducho viete migrovať aj medzi rôznymi RDBMS / databázovými servermi.

Prečo práve Hibernate?

Hibernate vs. JDBC

Javácke appky napísané v Hibernate sa podstatne ľahšie udržujú, ako appky napísané v JDBC. Už len z veľmi jednoduchého dôvodu. Hibernate oddeľuje biznis logiku od SQL. A tým sa zdrojové kódy javy stávajú prehľadnejšími. Prehľadnosť kódu v Jave je pre Java teamleadera a projektového manažéra dôležitá v tom, že sa programátorom ľahšie / efektívnejšie robia zmeny v kóde – teda zapracovávajú nové požiadavky. Appka je ľahšie / efektívnejšľie udržateľná a sa podstatne jednoduchšie ladia prípadné chyby.

Hurá, nech žije Hibernate!

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Cicso Lab v Bratislave

Mohlo by vás zaujímať:

Java TeamLeader Pripravený pomôcť.

Java TeamLeader

Online kurz programovania v Jave

Školenie-java-pre-začíatočnikov

Programovanie nie je ťažké! Kódenie vlastných appiek v nástroji Java je veľká zábava. Do konca leta programujete vy sami alebo vaše bystré deti svoje prvé appky

Ako začať programovať?

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí. Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Ovládnite GIT a GitHub z príkazového riadku ako hacker

Školenie-java-pre-začíatočnikov

Vyhraďte si deň-dva a naučte sa pracovať s GITom tak, že vám vaši kolegovia budú pozerať cez rameno, ako to do pekla robíte... od úplných základov cez praktické príklady.

7dňová výzva programovania Webu

7dňová výzva programovania Webu

Budete vedieť vytvárať pekné weby koncom budúceho týždňa? Áno, dá sa to! Radi vám s tým pomôžeme. Stačí prijať Sedemdňovú výzvu a rezervovať si tento kurz